W dniach 10 i 13 czerwca 2022 r. uczniowie klas szkoły branżowej uczestniczyły w spotkaniach z funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Pelplinie asp. sztab. Arkadiuszem Grencem. W czasie tych zajęć zostały omówione zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i funkcjonowania społecznego. Przybliżono zagrożenia, które dotyczą młodych ludzi, a także kwestię odpowiedzialności karnej. Funkcjonariusz policji omówił także środki, które mogą zostać zastosowane wobec młodzieży. Taka forma zajęć z pewnością była ciekawym sposobem przekazania wiadomości z zakresu profilaktyki. Za poświęcony czas bardzo dziękujemy!
Pedagog szkolny - Monika Wiśniewska
 
 
2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero