W naszej szkole realizowane są zajęcia profilaktyczne z pedagogiem szkolnym p. Moniką Wiśniewską. Na zajęciach omawiano zagadnienia związane z rozwojem emocjonalnym, metod radzenia sobie ze stresem, a także tematy jak hejt i cyberprzemoc, czy uzależnienia. Zajęcia mają na celu przeciwdziałanie oraz szerzenie świadomości młodych ludzi w zakresie współczesnych zagrożeń.

 

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero