W ramach integracji klasa Ia BS udała się 26 października 2022 r. na wycieczkę do kina Helios w Tczewie.

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero