W dniu 20 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Etap Wojewódzki XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej do którego zakwalifikował się uczeń naszego liceum  - Adam Lemka. W tym roku z województwa pomorskiego w olimpiadzie wzięło udział 1974 uczniów z 87 szkół.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 120 uczniów z 53 szkół. Eliminacje wojewódzkie składały się z części pisemnej - testu oraz eliminacji ustnych, do których kwalifikuje się 12 najlepszych, wyłonionych w części pisemnej. Adam Lemka uzyskał 31 punktów na 50 maksymalnych, a progiem do eliminacji ustnych było 35 punktów.

Gratulujemy udziału i wysokiej ilości punktów. XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej w województwie pomorskim realizowana jest w ramach zadania "Śmieci mniej, ziemi lżej - projekt edukacyjny Ligi Ochrony Przyrody".

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero