W dniu 8 listopada 2022 r. zaprosiliśmy na zajęcia w szkole naszego absolwenta, pana Konrada Leczkowskiego, który wtajemniczył uczniów klas licealnych w tajniki wykonywanego przez siebie zawodu prawnika. Wizyta była doskonałą okazją do tego, aby bliżej poznać istotę pracy w sądownictwie. Pan Konrad szczególnie podkreślił specyfikę swojego zawodu wiążącego się z praktyką i doświadczeniem. Podczas spotkania poruszał zagadnienia z zakresu prawa karnego i prawa cywilnego. Szczególną uwagę zwrócił na zagrożenia wynikające z nieznajomości prawa. Podkreślił też przydatność wiedzy prawniczej ze względu na bliskie i coraz częstsze potrzeby korzystania z usług prawniczych w innych zawodach.
 
Agnieszka Demska
Pedagog szkolny
 
 
2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero