17 listopada 2022 r. przedstawicielki naszej szkoły wraz z dyrektorem p. Krzysztofem Ruczyńskim oraz opiekunką samorządu szkolnego p. Martyną Manuszewską skorzystali z zaproszenia Klubu Młodzieżowego w Pelplinie i uczestniczyli w spotkaniu młodzieży z władzami gminy Pelplin, powiatu tczewskiego oraz województwa pomorskiego. Zapoznali się z działalnością klubu, uczestniczyli w dyskusji na temat powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pelplinie, a także mieli możliwość wysłuchania wystąpień młodych radnych z Bydgoszczy na temat roli młodzieżowych rad. Padło też wiele ciekawych pytań do przedstawicieli władz samorządowych. Kto nie był, niech żałuje.

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero