W dniu 15 marca 2013 r.  grupa uczniów z klas I i II LO uczestniczyła w  wykładach i warsztatach organizowanych w ramach tegorocznych Dni  Mózgu na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali m. in. wykładu „Podejmowanie decyzji” wygłoszonego przez prof. dr hab. med. Walentego Nykę. Niewątpliwie największą atrakcją była możliwość obejrzenia przebiegu   operacji  neurochirurgicznej na żywo  transmitowanej  z sali operacyjnej, przeprowadzanej przez prof. dr hab. med. Pawła Słoniewskiego.  Udział uczniów w warsztatach  pozwolił im odpowiedzieć na kontrowersyjne pytania : Czy masz zadatki na naukowca?, Mój mózg jest kobietą czy mężczyzną?. Co słyszysz? Czy nos czuje smak? Jeden z warsztatów prowadziła absolwentka naszego liceum Jagoda Wolska, obecnie studentka III roku Wydziału Biologii UG.

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero