23.11.2022 r. uczniowie klasy II LO wraz z opiekunem uczestniczyli w Gdańsku w inauguracji projektu "Łączka i inne miejsca poszukiwań" organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Bierze w nim udział 17 zespołów z całego województwa pomorskiego. Zadaniem naszej grupy projektowej będzie uczestnictwo w cyklu sześciu comiesięcznych spotkań w gdańskim oddziale IPN dotyczących problematyki badań historycznych i wykonanie zadania finałowego - nakręcenie 2-minutowego filmu - etiudy, związanego z pracami IPN z zakresu poszukiwań ofiar reżimów totalitarnych. Gościem specjalnym był prof. Krzysztof Szwagrzyk z-ca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

 

2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero