30 listopada 2022 roku w ramach realizacji zadań programu wychowawczo - profilaktycznego rozpoczęliśmy w naszej szkole spotkania z policjantem, asp. sztab. Arkadiuszem Grenzem. Podczas zajęć wskazywano młodzieży, jakie zagrożenia niosą za sobą substancje psychoaktywne, w tym dopalacze. Ponadto przybliżono aspekty prawne związane z problematyką uzależnień. Funkcjonariusz policji przedstawił młodzieży wszystkie środki opiekuńczo – wychowawcze, jakimi dysponuje wobec nieletnich Sąd.
Agnieszka Demska
Pedagog
 
2023  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero