8 grudnia br. uczestniczyliśmy w konferencji naukowej zorganizowanej w auli Biblioteki Diecezjalnej z okazji zakończenia restauracji oraz wykonania kopii dokumentu uwierzytelnienia pieczęcią króla Przemysła II ze zbiorów Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie. Była to ciekawa lekcja historii. Dziękujemy za zaproszenie.

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero