Od wielu lat uczniowie Gimnazjum w Emilczynie (Ukraina) przyjeżdżają w małych 2- lub 3-osobowych grupach do naszego Liceum Ogólnokształcącego, aby uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach lekcyjnych. Włączali się także w życie szkolnej społeczności. Pobyty te organizuje pelplińska polonistka Emila Januszewska, która w emilczyńskeij szkole pracowała z młodzieżą o polskich korzeniach, aby przygotować ją do studiów w Polsce, poprzedzonych egzaminem organizowanym przez polskie służby dyplomatyczne. Wszyscy ci, którzy byli specyficznymi gośćmi naszej szkoły studiują obecnie na różnych wyższych uczelniach w Polsce.

W tym roku – przez trzy tygodnie kwietnia – gościła u nas Jana, uczennica klasy przedmaturalnej. Uczęszczała na zajęcia z języka polskiego i historii w różnych klasach i u różnych nauczycieli. Pogłębiała swoją wiedzę z literatury i historii kraju swoich przodków. W przyszłym roku pragnie rozpocząć studia humanistyczne na jednym z naszych uniwersytetów.

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero