W dniach 1-2 czerwca 2023 r. odbył się XVII Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba. Wydarzenie to co roku skupia uwagę miłośników kultury oraz twórczości ks. Pasierba. Niezmiennie od 27 lat w Festiwalu bierze udział kilkadziesiąt uczestników z województwa pomorskiego oraz coraz częściej spoza pomorza! Jest nam bardzo miło, że nasze święto kulturalne cieszy się uznaniem i niesłabnącym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, współorganizatorom, fundatorom nagród i wszystkim miłośnikom Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. ks. Janusza za udział i pomoc w przeprowadzeniu tego wydarzenia! 

Informacje o Festiwalu:

 

Organizatorzy

 

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Janusza St. Pasierba w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie
Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie
Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Pelplinie

 

Współorganizatorzy

 

Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie
Komandoria Pelplińska Pomorskiego Przeoratu Orderu Św. Stanisława B.M.

 

Patronat honorowy

 

Jarosław Sellin – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
Małgorzata Bielang – Pomorski Kurator Oświaty
ks. dr Tomasz Huzarek – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
Mirosław Augustyn – Starosta Tczewski
Jakub Zieliński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie
Mirosław Chyła – Burmistrz Pelplina
ks. dr Wojciech Węckowski – Prezes Wydawnictwa Bernardinum
Maria Wilczek – Prezes Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba

 

Cele

 

• Przybliżenie dorobku i osoby wybitnego poety, eseisty i historyka sztuki ks. Janusza St. Pasierba.
• Popularyzacja kultury żywego słowa.
• Inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi.
• Kształtowanie aktywnej postawy młodzieży wobec zjawisk kultury.
• Propagowanie uniwersalnych i regionalnych wartości kultury Pomorza, zgodnie ze słowami ks. Janusza St. Pasierba: Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi.
• Propagowanie wartości wypływających z chrześcijańskich źródeł kultury europejskiej.

 

Patronat medialny

 

TVP Gdańsk
Radio Gdańsk
„Dziennik Bałtycki”
Radio Głos
TV Pelplin

„Zawsze Pomorze”

„Pielgrzym”
 „Informator Pelpliński”
„List do Pani”

 

 

Adresaci

 

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy siódme i ósme), liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych, w tym uczestnicy zajęć w domach kultury, bibliotekach  i innych instytucjach  (w kategorii juweniliów i esejów także studenci wyższych uczelni, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych). Festiwal ma charakter ogólnopolski.

 

Program

• 1 czerwca 2023 r., wydarzenia  festiwalowe, spotkania z poetami, warsztaty dla młodzieży.

• 2 czerwca 2023 r., godz. 9.00 – przesłuchania w kategoriach konkursowych, 15.00 - gala finałowa w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie – ogłoszenie wyników we wszystkich  kategoriach konkursowych, koncert laureatów.

 

 

 

Kategorie konkursowe, sposób zgłaszania i przesyłania prac

 

1.RECYTACJE

 

1) W tej kategorii są dwie odrębnie oceniane grupy:
     A. uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych;
     B. uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych.
2) Zgłoszenia uczestników dokonuje Szkoła, w której uczy się uczestnik, na Karcie Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Wraz z kartą zgłoszenia Szkoła przesyła skany pozyskanych od niepełnoletnich uczestników zgód na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2 do Regulaminu).

 

3) Uczestnik przygotowuje do prezentacji dwa utwory (jednym z nich może być fragment prozy) ks. Janusza St. Pasierba. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut.

 

2. POEZJA ŚPIEWANA

 

1) W tej kategorii mogą uczestniczyć uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych, a także studenci szkół wyższych – z wyłączeniem studentów szkół aktorskich i muzycznych.

 

2) Zgłoszenia uczestników niepełnoletnich dokonuje Szkoła, w której uczy się uczestnik, na Karcie Zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Wraz z kartą zgłoszenia Szkoła przesyła skany pozyskanych od niepełnoletnich uczestników zgód na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2 do Regulaminu).

 

3) Uczestnicy pełnoletni mogą zgłosić się indywidualnie, przesyłając swoje zgłoszenie i prace drogą mailową (wg wskazówek podanych w ppkt. 8) na adres Organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

4) Uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub fragment prozy ks. Janusza St. Pasierba w wersji wokalnej.

 

3. JUWENILIA POETYCKIE

 

1) W tej kategorii mogą uczestniczyć uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i studenci szkół wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych.

 

2) Uczestnik zgłasza jeden wiersz swojego autorstwa, który należy opatrzyć godłem słownym. Dopuszcza się przesłanie cyklu wierszy.

 

3) Plik z pracą konkursową (pdf) i plik zawierający godło należy przesłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bernarda Sychty e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. W temacie wiadomości należy napisać: Festiwal Pasierba – praca konkursowa, a w treści wiadomości należy podać: nazwisko i imię, kategoria (przykładowo: Nowak Jan, Kategoria Juwenilia poetyckie).

 

4) Autorzy wierszy, przesyłając je na konkurs, wyrażają zgodę na ich ewentualną nieodpłatną publikację przez Organizatora, także w formie elektronicznej.

 

4. ESEJ LUB INTERPRETACJA DOWOLNEGO UTWORU/UTWORÓW KS. JANUSZA ST. PASIERBA

 

1) W tej kategorii mogą uczestniczyć uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych i studenci szkół wyższych, w tym klerycy wyższych seminariów duchownych.

 

2) Uczestnik przygotowuje jeden esej (lub inną formę, np. interpretację wiersza czy recenzję tomiku wierszy). Pracę należy opatrzyć godłem słownym.

 

3) Plik z pracą konkursową (pdf) i plik zawierający godło należy przesłać na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bernarda Sychty e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. W temacie wiadomości należy napisać: Festiwal Pasierba – praca konkursowa, a w treści wiadomości należy podać: nazwisko i imię, kategoria (przykładowo: Nowak Jan, Kategoria Esej).

 

4) Autorzy tekstów, przesyłając je na konkurs, wyrażają zgodę na ich ewentualną nieodpłatną publikację przez Organizatora, także w formie elektronicznej.

 

 

 

 

2024  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie  
Photos by Roman Hudzik   Albero